Home साहित्य मगर भाषामा कविता - ङौ लीस ( मेरो देश )

मगर भाषामा कविता - ङौ लीस ( मेरो देश )

E-mail Print PDF
AddThis Social Bookmark Button

विनोद रखाली मगर

पिडीखोला , हाल – गल्याङ्

 

ङौ लीस छीनीङ् पीहीन याक याकाङ् माहेक्ले

मीलू इंग मीहील सम्मो वीक्च वेठाहा ले, होस्के

आन्च यामाङ् ड  ढलीङ् वीहाक्च लीया

कुन्नाङ टीस्टा ट कुन्नाङ काङ्गडा हटै नालापानीआङ्

 

होट वाटी छीनीङ् पीहीन् ढेङ्ग

ङौ लीस ओ अङग अङग आङ्

मीही आन्च पट्ट भागाङ्

ह्वाके ड माहेक्च भाइरस खेर्चिस्मोले

लीस ओ सीमाना सीमाना आङ् डाङ्के हेक्ले इन्नाङ्

वालुवाटार,सींहदरवार ड सवीधानसभा इमाङ्

रन्छीमो लख हीरको ज्याके ङीहीचै ।

 

आस्काटलाक्

लीसके जीवाटाक्के डेमो ह््वाच डाक्टरको

याक याकाङ छान्चो असफल शल्यकीरीया जाट्नीङ्

लीसके काट परयोग शाला खास्चैले

करङच डाक्टरकुङ ढुक ङीहीके

आन्ले कुन्नाङ भारत हटै कुनाङ् चाइनालाक

जात्के पाले

लीसके शल्यकीरीया ।

 

ओस्नी पट्ट माहेक्च डाक्टरको

खेउनी नाक्को अवो

नाक्कुङ पट्ट नरसीङ् इमीङ्

मायाहानीस पट्ट वहीरङ सेवा

नाक्कुङ उपचारे लीस

काट सुका ड माछान्मोले

वरु

चेस चेस रुट्चै आन्मोले

नाक्कोइ याहाच उसाहाए

ङौ लीसके झन् झन् भार पोरीस्मोले

 

Latest News